logo

Home | Contact | Over ons

 

 

 

Een dansweek in

Macedonie

(Bitola)
Op basis van halfpension


8 mei tot/met 16 mei 2018

 

De Republiek Macedonië is een land gelegen in het midden van de Balkan in Zuidoost-Europa. Het is een van de opvolgerstaten van het voormalige Socialistische Federale Republiek Joegoslavie, waarvan het zich onafhankelijk verklaarde in 1991. Het werd een lid van de Verenigde Naties in 1993, maar als gevolg van een geschil met Griekenland over zijn naam, werd het enkel toegelaten onder de voorlopige verwijzing "voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië".
De Republiek Macedonië is een binnenstaat die wordt begrensd door Kosovo in het noordwesten, Servië in het noorden, Bulgarije in het oosten, Griekenland in het zuiden en Albanië in het westen. De hoofdstad van het land is Skopje, met een kleine 670.000 inwoners in 2006. Andere grotere steden zijn respectievelijk Bitola, Tetovo, Gostivar, Prilep, Struga, Ohrid, Veles, Strumica en Štip. Het land heeft meer dan vijftig meren en zestien bergen hoger dan 2000 meter.
De Republiek Macedonië is een lid van de Verenigde Naties en de Raad van Europa. Sinds december 2005 is ze ook een kandidaat voor toetreding tot de Europese Unie en heeft ze het lidmaatschap aangevraagd van de NAVO.

terug