HORATRAVEL  REISVOORWAARDEN   BINNENLAND EN BUITENLAND            

Inschrijving: 
Men schrijft zich in via het inschrijfformulier.
De datum van ontvangst van dit formulier maakt de inschrijving bindend. 
Nadat de aanbetaling ontvangen is, is de inschrijving definitief. 
U ontvangt dan een getekend exemplaar retour, met de datum van aanbetaling, als bewijs voor uw verzekering bij eventuele annulering

Betaling: 
Het restantbedrag van de reissom moet 8 weken voor de aanvang van de dansvakantie zijn voldaan .  Indien er 3 maanden voor de dansvakantie onvoldoende inschrijvingen zijn, is het mogelijk dat de dansvakantie niet door gaat, u ontvangt dan het al door u betaalde bedrag retour.
Als de dansvakantie is volgeboekt, kan men op de reservelijst geplaatst worden.

Verzekeringen
Iedere deelnemer dient een ziektekostenverzekering en een WA-verzekering afgesloten te hebben . 
Voor een buitenlandse reis is tevens een reisverzekering verplicht.
De deelnemer heeft tijdens de reis een bewijs van verzekeringen met het alarmnummer bij zich en eventueel een medisch paspoort .Ook een “Europeaan health Insurance card” is handig, dient als inschrijvingsbewijs en voorkomt bij ziekenhuisopnamen veel administratieve rompslomp. 
Zo ook, indien van toepassing, een medisch paspoort.
Binnen 7 dagen na datum van definitieve inschrijving is het slim een annuleringsverzekering af te sluiten.
Zeker bij latente, dan wel chronische, aandoeningen.
Bij het maken van 2 of meer reizen per jaar is een doorlopende annuleringsverzekering handiger

Annulering:
Binnenlandse/buitenlandse reis;
Bij annulering tot 8 weken voor vertrek is men de helft van de aanbetaling verschuldigd. 
Bij annulering tot 4 weken voor vertrek is men de aanbetaling verschuldigd. 
Bij annulering binnen 4 weken voor vertrek is men de reissom verschuldigd. Bij geldige reden van annulering kunt u mogelijk de ontstane kosten verhalen op uw annuleringsverzekering.
Bij tussentijds vertrek in de gereserveerde periode vindt geen restitutie plaats voor niet genoten overnachtingen en maaltijden.
In dergelijke gevallen wordt de toeristenbelasting slechts berekend over de in de gemeente verbleven nachten. Aanvullend voor een buitenlandse reis;

14 dagen voor de data van de definitieve boeking door HORATRAVEL bij een reisbureau, voor reis + hotel  is het mogelijk de helft van uw aanbetaling terug te vorderen . Daarna  blijft de gehele reissom verschuldigd.

Algemeen
Deelnemen aan een dansvakantie geschiedt op eigen risico en verantwoording. Voor en buitenlandse reis dient de deelnemer/ster over een geldige grensdocumenten te beschikken
Tenzij men een toeslag voor een eenpersoonskamer betaalt, heeft HORATRAVEL het recht u, in overleg, op een 2-persoonskamer te plaatsen. De prijs van de reizen zijn hierop gebasseerd.

Men wordt verwacht zelf in staat te zijn de bagage te dragen. Is men van hulp van anderen afhankelijk dan dient men zich van een bereidwillige reisgeno(o)t(e) te verzekeren en dit bij inschrijving te melden. Een deelnemer die zodanig hinder of last oplevert (of kan opleveren) dat een goed verloop van de dansvakantie in gevaar komt, wordt van deelneming uitgesloten.

HORATRAVEL  is niet aansprakelijk voor schade of ongerief.
Wijzigingen in het programma geven geen recht op claims. Waar onduidelijkheid bestaat over de uitleg van deze voorwaarden of waarin niet is voorzien, is de beslissing van HORATRAVEL bindend.

Elke deelnemer accepteert door inschrijving en ondertekening de voorwaarden zoals hierboven vermeld.

Akkoord: